certificari

CERTIFICARE

Politica managementului organizaţiei S.C. SIROD S.R.L. se caracterizează printr-o acţiune continuă privind calitatea, mediul şi securitatea, în vederea îndeplinirii cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor săi, a cerinţelor legale şi de reglementare, urmărind creşterea satisfacţiei clienţilor, în condiţii de eficienţă economică şi profit.

Pentru a realiza aceasta S.C. SIROD S.R.L. a documentat, implementat şi reglementat începând cu anul 2004 un Sistem de Management al Calităţii, care satisface cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 şi cerinţele legale identificate ca fiind aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei.

Acest sistem de management al calității este supravegheat în permanență prin auditări anuale externe realizate de organismul de certificare SYSTEMA CERTIFICARI, precum și prin programul de audituri interne la toate compartimentele organizației.

 

Produsele oferite de S.C. SIROD S.R.L. destinate protecţiei muncii dețin Certificate de Conformitate emise de Organismul de Certificare al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii.