Politica de Confidentialitate

Respectăm confidenţialitatea dvs. şi ne angajăm să vă protejăm datele personale. Prin intermediul prezentelor politici de confidenţialitate vă informăm cu privire la drepturile dvs, la cum sunt gestionate, procesate si stocate datele cu caracter personal, precum si la modul în care legea vă protejează.

Vă recomandăm ca înainte de utilizarea serviciilor noastre, să citiți cu atenţie politica de confidenţialitate pentru a fi informat cu privire la toate aspectele.


Cine suntem?

SC SIROD SRL, cu sediul în Tîrgu Mureș, strada Dâmbu Pietros, nr. 21, Judet Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/664/1997, cod fiscal RO9801207, e-mail office@sirod.ro, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., persoana vizată.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@sirod.ro.

Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele

 • Adresa

 • Adresa de e-mail

 • Numărul de telefon

 • Numele companiei

 • Adresa companiei

 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP

 • Navigatorul de internet

 • Locația

 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

De ce colectăm aceste informații?

Când interacționații în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații precum:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;

 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări;

 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

 • Pentru a ne conforma legislației;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Rețineți că vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@sirod.ro 

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

Cât timp stocăm datele?

Datele sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau în scopul satisfacerii oricăror cerinţe legale, contabile sau de raportare.

Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare pentru datele cu caracter personale sunt: valoarea, natura şi sensibilitatea acelor date, riscul potenţial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau de divulgarea datelor personale, scopurile pentru care sunt procesate acele date şi realizarea acelor scopuri prin alte mijloace, precum şi cerinţele legale aplicabile.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice.

Partajarea datelor dvs. personale cu terți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

Parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru:
EXPEDIEREA COMENZILOR către dumneavoastră – în acest caz transferăm datele dumneavoastră de contact către firmele de curierat URGENT CARGUS şi FAN COURIER care livrează comenzile şi încasează contravaloarea lor în numele nostru.

De exemplu am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • dreptul la informare si acces – inseamna ca  persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare ale datelor cu caracter personal si ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;

 • dreptul la portabilitate – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;

 • dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;

 • dreptul de rectificare – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

 • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care SC SIROD SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;

 • dreptul de a va adresa justitiei.

Toate aceste drepturi le puteti exercita prin e-mail la office@sirod.ro.  

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau doriti să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail  office@sirod.ro.