ELECTROSECURITATE / Scurtcircuitoare

Termenul de scurtcircuitor este echivalent cu termenul de dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit care defineşte ansamblul mecanic utilizat pentru a realiza legarea la pământ şi în scurtcircuit a conductoarelor unei instalaţii electrice. Utilizarea scurtcircuitoarelor reprezintă principala măsură de protecţie preventivă a personalului împotriva riscului electric, la apariţia accidentală a tensiunii în zona de lucru. Această montare trebuie să se realizeze obligatoriu de către doi electricieni în următoarea succesiune de operaţii: a) Legarea la pământ a scurtcircuitorului, care se realizează prin fixarea fermă a clemei de legare la pământ a acestuia la priza artificială / naturală a instalaţiei electrice sau la ţăruşul scurtcircuitorului (numit şi electrod de legare la pământ) introdus în prealabil în pământ. b) Verificarea lipsei tensiunii pe conductoarele ce urmează a fi legate la pâmănt şi eventual în scurtcircuit prin intermediul unui detector de tensiune (montat în vârful unei prăjini electroizolante în cazul aplicării scurtcircuitorului în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune) c) Montarea clemelor de legare la fază ale scurtcircuitorului, ce determină realizarea concretă a conexiunii electrice temporare între conductorul de fază şi priza de legare la pământ, prin intermediul elementelor constitutive ale scurtcircuitorului. Montarea clemelor de legare la fază ale scurtcircuitorului pe conductorii instalaţiei electrice trebuie să se execute cu ajutorul prăjinilor / bastoanelor / mânerelor electroizolante destinate special acestei operaţii, în funcţie de tipul scurtcircuitorului şi tensiunea instalaţiei. Demontarea scurtcircuitorului se execută în ordine inversă montării. Scurtcircuitoarele sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61230 şi pot fi aplicate în instalaţii electrice interioare şi exterioare. Scurtcircuitoarele pot fi realizate în construcţie monofazată, trifazată sau polifazată. Cablurile de legare la fază şi pământ ale scurtcircuitoarelor sunt executate din cupru multifilar, foarte flexibil, clasa VI, conform standardului SR EN 60228 şi sunt protejate cu un înveliş izolant din material plastic transparent, extrudat direct pe conductorul multifilar, conform standardului SR EN 61138. Clemele de legare la fază şi respectiv de legare la pământ sunt proiectate şi realizate într-o largă varietate de forme constructive astfel încât să poată fi aplicate pe diferitele forme de conductoare ale instalaţiilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune şi să ofere rezistenţa mecanică necesară parcurgerii cu succes a unui incident determinat de apariţia inopinată a tensiunii electrice în instalaţie.

Scurtcircuitoare

 • Celule Medie Tensiune

  Dispozitivele de scurtcircuitare pentru celule electrice de MT sunt realizate in mai multe varinate constructive oferind astfel o ergonomica aplicare a clemelor de legare la faza pe diferitele bare plate ale instalatiilor electrice. Aceste tipuri de dispozitive de scurtcircuitare sunt realizate in doua varinate constructive: trifazate si monofazate.

  Mai mult

  Celule Medie Tensiune

 • Joasa Tensiune

  Dispozitivele de scurtcircuitare pentru instalatii electrice de joasa tensiune sunt realizate in mai multe variante constructive adaptate diferitelor forme ale instalatiilor electrice de joasa tensiune: LEA cu conductoare neizolate, LEA cu conductoare torsadate, posturi de transformare, cutii de distributie de joasa tensiune si firide.

  Mai mult

  Joasa Tensiune

 • LEA Medie Tensiune

  Dispozitivele mobile de scurtcircuitare pentru LEA de MT sunt realizate in mai multe variante constructive, oferind posibilitatea de a realiza montajul clemelor de legare la faza atat de la sol cat si de pe stalp.

  Mai mult

  LEA Medie Tensiune

 • Statii transformare IT/MT

  Dispozitivele mobile de scurtcircuitare monofazate pentru conductori flexibili multifilari, cuple fixe "T" si "Tr", cuple fixe tip derivatie, bare cu sectiune rotunda din statiile electrice de transformare sunt realizate in diverse variante constructive oferind astfel o cat mai ergonomica aplicare a clemelor de legare la faza pe aceste tipuri de conductori rotunzi.

  Mai mult

  Statii transformare IT/MT

 • LEA Inalta Tensiune

  Dispozitivele mobile de scurtcircuitare pentru LEA de inalta tensiune sunt de tip monofazat. Sunt echipate cu cleme automate cu autoblocare, aplicarea acestora realizandu-se de pe consolele metalice ale stalpilor cu ajutorul prajinilor electroizolante adaptate tensiunii instalatiilor.

  Mai mult

  LEA Inalta Tensiune

 • Retele de transport feroviar (CFR / Metrou)

  Dispozitivele mobile de scurtcircuitare monofazate pentru instalatiile electrice de transport feroviar sunt realizate in doua varinate constructive. Dispozitivele de scurtcircuitare sunt prevazute cu clema manuala de legare la sinele caii de rulare si cu clema clasica redusa de legare la linia de contact a caii ferate sau clema speciala pentru legare la sina a III-a a instalatiilor de la metrou.

  Mai mult

  Retele de transport feroviar (CFR / Metrou)

 • Motoare electrice

  Dispozitivele de scurtcircuitare pentru motoare electrice de 0,4 sau 6kv sunt utilizate pentru lucrarile de interventie la bornele acestora pentru realizarea legarii la pamant a bornelor sau cablurilor de alimentare ale motoarelor in vederea prevenirii accidentelor prin electrocutare.

  Mai mult

  Motoare electrice

 • Dispozitive diverse si Accesorii

  Accesoriile pentru dispozitivele de scurtcircuitare se utilizeaza impreuna cu acestea sau servesc la pastrarea in bune conditii a acestora.

  Mai mult

  Dispozitive diverse si Accesorii

 • Cleme legare faza / pamant

  Clemele de legare la faza si clemele de legare la pamant sunt principalele componente ale dispozitivelor de scurtcircuitare. Clemele de legare la faza asigura legarea directa a dispozitivelor de scurtcircuitare la conductoarele/barele instalatiilor electrice ori la alte piese fixe de contact aflate pe aceste conductoare/bare. Clemele de legare la pamant asigura legarea directa a dispozitivelor de scurtcircuitare la prizele fixe naturale/artificiale ale instalatiilor electrice sau la tarusul (electrodul) mobil de impamantare. Clemele de legare...

  Mai mult

  Cleme legare faza / pamant