RIDICATOARE STABILIZATOARE MAGNETICE DE TENSIUNE

Având în vedere că reţelele de distribuţie la joasă tensiune au o durată minimă de viaţă estimată de 40 de ani, predicţia cu acurateţe a evoluţiei sarcinii pe reţea în acest orizont de timp este practic imposibil de realizat. Chiar şi în cazul reţelelor nou construite, cu amplă capacitate iniţială, dezvoltarea zonală poate conduce la creşterea continuă a numărului de utilizatori şi implicit a numărului de receptoare electrocasnice ce se alimentează cu energie electrică din reţea. Ca urmare, cererea crescută de sarcină are ca rezultat scăderea nivelului de tensiune sub limitele admise de standard, cu deosebire la utilizatorii de capăt de reţea (end users). Pentru stabilizarea tensiunii pentru linii electrice lungi de joasă tensiune, o soluţie fiabilă şi economică constă în montarea pe linie a unui Ridicator Stabilizator Magnetic de Tensiune - RSMT (eng.: Magnetic Voltage Booster)

Utilizarea acestui echipament asigură:
- ridicarea şi stabilizarea tensiunilor la nivel standardizat, pe fiecare fază;
- corectarea dezechilibrelor cauzate pe o fază, în cazul sarcinilor mari, în reţele cu neutrul legat la pamant;
- tensiuni de ieşire neinfluenţate de integritatea conductorul neutru (PEN);
- reglarea rapidă a tensiunii;
- nu deformează curba de tensiune (fără regim deformant);
- creşterea capacităţii reţelei la scurtcircuit monofazat;
- revenirea automată în funcţiune normală după eliminarea defectului.

Acest echipament poate fi folosit eficient pentru:
- alimentarea cu energie electrică a zonelor de rezidenţiale (case şi magazine rurale), case de vacanţă, cabane, ferme de animale, ferme piscicole, grădini şi sere de flori, staţii GSM;
- sursă provizorie de tensiune pentru şantiere de construcţii, tunele;
- sursă provizorie de tensiune pentru zone izolate cu populaţie concentrată ;
- stabilizarea tensiunii în reţea când fluctuaţia de tensiune este cauzată de generare distribuită, gen - celule solare, microhidrocentrale, turbine eoliene.

Pe baza topologiei şi caracteristicilor elementelor de reţea, utilizând un software dedicat şi măsurători de sarcină şi tensiune din teren, se poate stabili corect puterea necesară a echipamentului RSMT cât şi nodul de reţea în care este optim să se integreze.  Instalarea RSMT în reţea este similară cu instalarea unui simplu transformator. Timpul necesar operaţiei de instalare este scurt (uşor de instalat într-o singura zi), cu durata redusă de întrerupere a consumatorilor, iar în funcţie de cerinţe, RSMT-ul se poate demonta şi remonta uşor în alt nod de reţea.

Ridicatorul şi Stabilizatorul Magnetic de Tensiune este un echipament robust având o durata de viaţă estimată de 25 ani - datorită faptului ca nu există nici o parte mobilă sau semiconductor în circuit. Are un design patentat al inductorului controlabil fără componente mobile. RSMT-ul are o carcasă din oţel galvanizat pentru utilizare în exterior, răcire cu ulei, ulei standard de transformator şi opţional, cu ulei organic biodegradabil, este sigilat ermetic cu supapă de suprapresiune şi este protejat la supratensiune. Este un echipament sigur având un releu de Bypass ce asigură protecţia automată (neîntreruperea curentului) la defecte sau suprasarcină.

RIDICATOARE STABILIZATOARE MAGNETICE DE TENSIUNE