TESTERE INSTALATII ELECTRICE

Această grupă de produse este destinată electricienilor ce desfășoară lucrări de întreținere, reparații și verificări ale instalațiilor electrice de joasa tensiune. Proiectate ergonomic, cu un design compact, testerele permit măsurători precise ale diferiților parametrii electrici din instalații - tensiune continua/alternativă; rezistențe; capacități; curenți; frecvențe; etc.

TESTERE INSTALATII ELECTRICE